شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان کد 5151 - بیمه سامان نمایندگی 1178

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان کد 5151
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

پوشش های اضافی این نوع از بیمه ­نامه ها عبارتند از:

 

1-دیه دوم و مازاد برتعهدات غرامت نقص عضو مندرج در بیمه نامه :

 چنانچه بیمه گذار به مبلغی بیش از یک دیه کامل محکوم گردد بیمه­گر در صورتی خسارت بیمه گذار را کامل پرداخت می نماید که این پوشش راخریداری نموده باشد.

 

2-مطالبات سازمان تامین اجتماعی ( ماده 66 قانون تامین اجتماعی):

 چنانچه کارگر یا کارمند بر اثر حادثه از کار افتاده گردد، سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت از کار افتادگی می باشد که در این صورت سازمان تامین اجتماعی از کارفرما خسارت را مطالبه می­ نماید در صورتیکه بیمه گذار این پوشش را خریداری نموده باشد بیمه گر مسئول پرداخت خسارت می باشد.

 

3-پوشش هزینه های وکالت :

 در این پوشش در صورت بروز خسارت و شکایت وارده بر بیمه گذار بیمه ­گر هزینه های وکالت را برعهده می گیرد.

 

4-غرامت روزانه :

 در صورت حادثه برای کارگر یا کارکنان بیمه گذار موظف به پرداخت غرامت روزانه می باشد که در صورت خرید این پوشش بیمه گر خسارت مربوطه را حداکثر تا 90 روز جبران می نماید.

 

5-خسارت جسمانی وارد به شخص بیمه گذار، پیمانکار، مشاور و...:

هرگونه خسارت جانی که متوجه شخص بیمه گذار، پیمانکار و مشاور گردد بیمه گر مسئول جبران خسارت

می باشد.

 

6-پوشش اضافی اقامتگاه، غذاخوری، حمام و سایراماکن وابسته به کارگاه:

در صورتی که کارکنان در محیط های وابسته به کارگاه دچار حادثه شده و صدمه ببینند بیمه گر مسئول جبران خسارت می باشد.

 

7-خسارتهای حین ماموریت :

اگر برای کارکنان در حین انجام ماموریت حادثه ای پیش آید بیمه گر خسارت مربوطه را جبران می نماید.

 

8-حادثه وسیله نقلیه مازاد برثالث اجباری:

 حوادثی که بر اثر وسیله نقلیه موتوری اتفاق افتد، بیمه گر جبران خسارت می­نماید.

 

9-پرداخت خسارت بدون رای دادگاه :

 با خرید این پوشش برای خسارت فوت و نقص عضو بیمه گذار نیازی به مراجعه به دادگاه و رای دادگاه ندارد و بیمه گر خسارت را بدون رای دادگاه پرداخت می نماید.

 

10-پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه :

در صورت بروز خسارت کلیه هزینه های پزشکی و بیمارستانی طبق فاکتور مربوطه و بدون اعمال تعرفه های پزشکی پرداخت می گردد.

11-حمل جابه جایی و کاربرد مواد ناریه:

در این پوشش خسارتهایی که در هنگام حمل و جابه جایی مواد منفجره در صورتی که طبق قوانین و مقررات نیروی انتظامی بوده باشد پرداخت می گردد.

 

12-خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث :

خسارت های وارد بر افراد ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

 

11-به کارگیری کارکنان در مشاغل غیر تخصصی:

در صورتی که از کارکنان در مشاغلی استفاده شود که در تخصص آیشان نبوده باشد و پرسنل دچار حادثه گردند بیمه گر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

12-مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر:

اگر در محدوده مکانی مورد نظر بر اثر قصور یکی از کارکنان برای کارکنان دیگر حادثه ای رخ دهد با خرید این پوشش از طرف بیمه گذار، بیمه گر جبران خسارت می­نماید.

 

 

13-پوشش جبران هزینه انتقال مصدوم:

در صورتی که حادثه ای برای یکی از کارکنان پیش آید و با تایید پزشک امکانات درمانی در آن منطقه کافی نباشد و مجبور به انتقال بیمار به مرکز درمانی دیگری شوند هزینه انتقال بیمار توسط بیمه گر پرداخت می گردد.

 

14-پوشش جبران هزینه انتقال متوفی:

در صورتی که محل فعالیت خارج از محدوده سکونت متوفی باشد هزینه انتقال متوفی تا محل سکونت وی توسط بیمه گر پرداخت می گردد.

 

15-صدمات جسمانی وارد به کارکنان بیمه گذار ناشی از هر نوع حمله حیوانات وحشی و همچنین هرنوع گزیدگی حیوان:

 در صورتی که در محل فعالیت اتفاقاتی نظیر حمله حیوانات وحشی و هر نوع گزیدگی پیش آید بیمه گر مسئول جبران خسارت می باشد.

 

16-کامل وسیله نقلیه خارج ازمحوطه کارگاه :

حوادثی که بر اثر برخورد با وسیله نقلیه خارج از محوطه کارگاه پیش آید را تحت پوشش قرار می دهد.

 

17-کامل وسیله نقلیه داخل محوطه کارگاه:

حوادثی که بر اثر برخورد با وسیله نقلیه داخل محوطه کارگاه پیش آید را تحت پوشش قرار می دهد.

 

18- مسئولیت پیمانکاران فرعی در قبال خسارتهایی که به کارکنان بیمه گذاروارد شود :

خسارتهایی که از طرف پیمانکاران فرعی بر روی کارکنان رخ دهد را پوشش می دهد.

 

19-مسئولیت پیمانکاران فرعی و مهندسین ناظر، محاسب و مجری و مشاور:

خسارتهایی که از طرف پیمانکاران فرعی یا مهندسین ناظر یا غیره بر روی کارکنان رخ دهد را پوشش می دهد.

 

20- حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده:

اگر بیمه شده بر اثر فعالیتی غیر از فعالیت اصلی خود دچار حادثه گردد را تحت پوشش قرار می دهد.

 

21- هزینه های دادرسی و دفاع از بیمه گذار:

در صورت بروز خسارت و ارجاع به دادگاه هرگونه هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار بر عهده بیمه گر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

بیمه مسئولیت 

 

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد. 

با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از  بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند. 

 

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ابنیه

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پیراپزشکان

موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال بيماران كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و به طور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.

 

 

طبقه بندی مشاغل بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

 

جهت محاسبه حق بيمه پزشكان بر مبناي تخصص به چهار گروه به شرح زير طبقه بندي شده‌اند:


-گروه يك: جراحان متخصص زنان و زايمان، جراحان عمومي، بيهوشي، ارتوپدي، ماما

-گروه دو: جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترميمي و پلاستيك، ارولوژي

-گروه سه: جراحان متخصص فك و صورت، گوش و حلق و بيني، دندان و لثه، پوست، اطفال

-گروه چهار: پزشكان متخصص غير جراح و جراحاني كه به عللي عمل جراحي انجام نمي‌دهند، دندانپزشكان، پزشكان عمومي و متخصصين اندوسكوپي، راديولوژي، ميكروبيولوژي و داروسازي، مامای تجربي

در خصوص پزشكاني كه تحت عنوان يك قرارداد گروهي، تحت پوشش بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان قرار مي‌گيرند، تخفيف گروهي اعمال مي‌گردد.

 


گروههاي پيراپزشكي

-گروه 1: ماماها (شاغل در بيمارستان)، داندانپزشكان تجربي و بهداشت كاران دهان و دندان
-گروه 2:كارشناسان ارشد بيهوشي و تكنسين‌هاي بيهوشي، كارشناسان فيزيوتراپي، پرستاران، بهياران شاغل در كليه بخشهاي CCU و ICU، دياليز، اورژانس
-گروه 3: پرستاران و بهياران ساير بخشها، تكنسين‌هاي اتاق عمل، پرستاران و بهياران اتاق عمل
-گروه 4: تكنسين‌هاي راديولوژي، سي‌تي‌اسكن و MRI و كارشناسان و تكنسين‌هاي آزمايشگاه، داروخانه و تكنسين‌هاي نوارنگاري و CSR و كمك بهياران

 

 

بيمه مسئوليت مسئولين فني بيمارستان، داروخانه، كلينيك و درمانگاه:

اين بيمه نامه جبران خسارات بدني وارد به بيماران ، ذوي الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را تحت پوشش قرار مي دهد.

 

 

بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث ناشي از انجام عمليات ساختماني:

بر اساس اين بيمه نامه خسارت مالي و صدمات جسماني وارد به اشخاص ثالث كه ناشي از عمليات تخريب ، گودبرداري ، پي كني ، نصب اسكلت فلزي و ساير كارهاي عمراني است جبران مي گردد. اين خسارت شامل نشست و ريزش ساختمان هاي مجاور ، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمان هاي مجاوردر اثر ريزش ، خسارت وارد به خيابان ، پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز ، خسارات وارد به تاسيسات تحت الارضي از جمله خطوط انتقال آب، گاز و تلفن و همچنين خسارات جاني وارد به عابرين و همسايگان مي باشد.

 

 

 

سایر رشته های مسئولیت

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

 سازندگان ابنیه

 

این بیمه مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی مشخص جبران می نماید. از این بیمه بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه ساختمانی استفاده می شود.

 

پوشش این بیمه جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو براساس دیه می باشد. مثلا چنانچه کارگری در حین انجام عملیات ساخت و ساز در اثر حادثه فوت نماید یا دچار نقص عضو گردد و سازنده ساختمان مسئول شناخته شود، بیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.

 

ملاک محاسبه حق بیمه، مدت بیمه، کل متراژ زیر بنا و تعداد طبقات ساختمانی در دست احداث می باشد و جهت فعالیتهای عمرانی مدت بیمه و ضریب نیروی کار شاغل در پروژه ها می باشد.

 

 

 پوشش های بیمه نامه سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

 

 

  ریسک های سازندگان ابنیه در اجرای پروژه ها

 

 

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت سازندگان بنا

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

 
 
بیمه مسئولیت مدنی

 

 

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت مدنی می‌نامند.

 

انواع بیمه مسئولیت مدنی سامان

 

1) مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ها و سالنهای ورزشی در قبال استفاده کنندگان

2) مسئولیت مدنی مدیران تورهای سیاحتی ، زیارتی ، تفریحی

3) مسئولیت مدنی مدیران مهد کودکها

4) مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر

5) مسئولیت مدنی مدیران دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راه سازی و کشاورزی در قبال استفاده کنندگان

6) مسئولیت مدنی مدیران هتلها و واحدهای اقامتی در قبال مسافران

7) مسئولیت مدنی مدیران رستوران در قبال مراجعین و مشتریان 

8) مسئولیت مدنی مدیران شهربازی  در قبال مراجعین و استفاده کنندگان

9) مسئولیت مدنی مدیران باشکاه های در قبال ورزشکاران

10) مسئولیت مدنی مدیران آرایشگاها در قبال مراجه کنندگان

11) مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه های مجاز خودرو

12) مسئولیت مدنی مدیران پارکینگهای عمومی

13) مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ها و سالنهای ورزشی  در قبال تماشاچیان

14) مسئوليت مدنی مديران کارواش در قبال مراجعه کنندگان

15) مسئوليت مدنی مديران و برگزار کنندگان مسابقات ورزشي همگاني

16) مسئولیت مدنی سالن های سینما و تئاتر

17) مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

18) مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های مسکونی

19) مسئولیت مدنی مدیران در قبال شرکت کنندگان در اردوهای دانش آموزی

20) مسئولیت مدنی حرفه ای شرکتهای بازرسی

21) مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر

22) مسئولیت مدنی حرفه ای دارندگان وسائل حمل دریائی در قبال مسافرین

23) مسئولیت مدنی حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین

24) مسئوليت مدني حرفه ای دامپزشکان

25) مسئوليت حرفه اي مجريان گاز

26) مسئوليت مدني حرفه ای سردفتران اسناد رسمي

27) مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان / کلینیک / درمانگاه / آمبولانس ها

28) مسئولیت مدنی حرفه ای آتش نشان ها

29) مسئولیت مدنی شکارچیان و محیط بانان در قبال اشخاص ثالث

30) مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

31) مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا در قبال مصرف کنندگان

32) مسئولیت مدنی شرکتهای نصاب کیتهای گازسوز و سائل نقلیه موتوری

33) مسئولیت مدنی شرکت های گازپرکنی سیلندر در قبال مصرف کنندگان

34) مسئولیت مدنی تضمین کیفیت کالا تولیدی ناشی از عدم کیفیت آن

35) مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان

36) مسئوليت مدنی تست کيتهاي گازسوز وسائط نقليه موتوري

37) مسئوليت مدنی در قبال استفادکنندگان از تفرجگاههاي عمومي

38) مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری در قبال اشخاص ثالث

39) مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه در قبال مراجعین

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

- خسارتهای وارد به بیمه گذار، شرکاء و مجریان، ناظرین، مشاورین، کارکنان بیمه گذار، همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار .


- خسارتهای ناشی از جنگ ، شورش، انقلاب، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل .


- خسارتهای ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی .- خسارتهایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل : زلزله، سیل، رانش زمین.


- ترکهای سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی توسط بیمه گذار در ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد.

 

- خسارت وارد به دیوار مشترک در تعهد بیمه‌گرنمی‌باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

سازندگان ابنيه در هنگام اجراي هر پروژه ساختماني با سه نوع ريسك اصلي مواجه هستند:


الف ـ خطراتي كه كارگران ساختماني را تهديد مي‌نمايد
ب ـ خطرات طبيعي و حوادثي كه ساختمان در حال ساخت را تهديد مي‌كند
ج ـ خطراتي كه در حين احداث ساختمان اشخاص ثالث را تهديد مي‌نمايد


اين خطرات مي‌توانند منجر به بروز سه نوع خسارت شوند :


- خسارت فوت و نقص عضو اشخاص ثالث نظير عابرين، همسايگان و سكنه ساختمان‌هاي مجاور و حتي بازرسين و ناظرين ارگان‌هاي نظارتي نظير شهرداري و...
- پرداخت هزينه پزشكي ناشي ازحوادثي كه منجر به وارد آمدن جراحت به اشخاص ثالث مي‌شود
- خسارت مالي وارد به اموال اشخاص ثالث نظير خودروهاي عبوري ابنيه مجاور محل پروژه، خسارت وارد به اموال عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

 

1)     مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ها و سالنهای ورزشی در قبال استفاده کنندگان

2)     مسئولیت مدنی مدیران تورهای سیاحتی ، زیارتی ، تفریحی

3)     مسئولیت مدنی مدیران مهد کودکها

4)     مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر

5)     مسئولیت مدنی مدیران دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راه سازی و کشاورزی در قبال استفاده کنندگان

6)     مسئولیت مدنی مدیران هتلها و واحدهای اقامتی در قبال مسافران

7)     مسئولیت مدنی مدیران رستوران در قبال مراجعین و مشتریان 

8)     مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعین و استفاده کنندگان

9)     مسئولیت مدنی مدیران باشکاه های در قبال ورزشکاران

10)   مسئولیت مدنی مدیران آرایشگاها در قبال مراجه کنندگان

11)   مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه های مجاز خودرو

12)   مسئولیت مدنی مدیران پارکینگهای عمومی

13)   مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ها و سالنهای ورزشی  در قبال تماشاچیان

14)   مسئوليت مدنی مديران کارواش در قبال مراجعه کنندگان

15)   مسئوليت مدنی مديران و برگزار کنندگان مسابقات ورزشي همگاني

16)   مسئولیت مدنی سالن های سینما و تئاتر

17)   مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

18)   مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های مسکونی

19)   مسئولیت مدنی مدیران در قبال شرکت کنندگان در اردوهای دانش آموزی

20)   مسئولیت مدنی حرفه ای شرکتهای بازرسی

21)   مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر

22)   مسئولیت مدنی حرفه ای دارندگان وسائل حمل دریائی در قبال مسافرین

23)   مسئولیت مدنی حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین

24)   مسئوليت مدني حرفه ای دامپزشکان

25)   مسئوليت مدنی حرفه اي مجريان گاز

26)   مسئوليت مدني حرفه ای سردفتران اسناد رسمي

27)   مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان / کلینیک / درمانگاه / آمبولانس ها

28)   مسئولیت مدنی حرفه ای آتش نشان ها

29)   مسئولیت مدنی شکارچیان و محیط بانان در قبال اشخاص ثالث

30)   مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

31)   مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا در قبال مصرف کنندگان

32)   مسئولیت مدنی شرکتهای نصاب کیتهای گازسوز و سائل نقلیه موتوری

33)   مسئولیت مدنی شرکت های گازپرکنی سیلندر در قبال مصرف کنندگان

34)   مسئولیت مدنی تضمین کیفیت کالا تولیدی ناشی از عدم کیفیت آن

35)   مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان

36)   مسئوليت مدنی تست کيتهاي گازسوز وسائط نقليه موتوري

37)   مسئوليت مدنی در قبال استفادکنندگان از تفرجگاههاي عمومي

38)   مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری در قبال اشخاص ثالث

39)   مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه در قبال مراجعین

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

 

- هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جانی وارد به اشخاص ثالث
- هزینه های آمبولانس و فوریت های پزشکی
- غرامت نقص عضو
- غرامت فوت   
- خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث (مانند تخریب ساختمان و یا اموال مجاور – خسارتهای وارد به خودروهای پارک شده و یا عبوری و خسارتهای وارد به تاسیسات مجاور)

 

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

 

 

سوال : اگر در محل کار برای فردی از پرسنل، حادثه ای رخ دهد، جبران خسارت به عهده چه کسی است؟

پاسخ : در صورت احراز مسئولیت، قطعاً کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

 

"خسارت می­تواند در حد جبران هزینه های پزشکی بوده و یا جبران غرامت فوت یا نقص عضو پرسنل"

 

 

 

انواع بیمه­ های مسئولیت کارفرما:

 

1- بیمه نامه­ های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، بازرگانی و صنعتی:

 

این بیمه­ نامه پوشش دهنده مسئولیت کارفرما در خصوص خساراتی است که به پرسنل شاغل در گروه­ های فوق وارد شود.

 

 

2- بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی:

 

 این بیمه نامه پوشش دهنده مسئولیت کارفرما درقبال خساراتی است که به کارکنان پروژه های ساختمانی وارد آید.

 

 

3- بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی:

 

بیمه­ نامه مذکور پوشش دهنده مسئولیت کارفرمایانی است که دارای پرسنل فعال در پروژه­های عمرانی بوده و چنانچه خسارت جانی به پرسنل ایشان وارد شده و مسئولیت کارفرما محرز گردد، بیمه سامان جبران خسارت را عهده­ دار خواهد بود.

 

 

"در صورت تمایل به دریافت مشاوره رایگان، در خصوص هریک از بیمه­ نامه­ های مسئولیت با مشاور خود در این نمایندگی تماس حاصل فرمایید"

 

 

 

 

پوششهای بیمه ­نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان شامل موارد زیر می­باشد:

 

-         پوشش جبران هزینه­ های پزشکی

-         پوشش غرامت نقص عضو

-         پوشش غرامت فوت در ماههای عادی و ماههای حرام

 

 

پوشش های اضافی این نوع از بیمه ­نامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

 

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه 12(شهید علی اکبر)، پلاک 20 واحد 401

کدپستی: 1998613443

تلفن: 22144025

فکس: 22381866

ایمیل: