بیمه درمان

 

انواع بیمه نامه تکمیلی درمان سامان شامل:

 

- بیمه نامه درمان تکمیلی

با پرداخت حق بیمه به صورت گروهی در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت ... ادامه

 

 

- بیمه نامه درمان تکمیلی انفرادی

       با پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت ... ادامه

 

 

- بیمه نامه حوادث انفرادی

بیمه نامه حوادث انفرادی، برای پوشش حوادث و وقایع ناگهانی میباشد که میتواند منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و يا فوت فرد شود و ممکن است در زندگی هر فردی رخ دهد ... ادامه

 

 

- بیمه نامه عمر و حوادث گروهی

با استفاده از بیمه های عمر و حوادث گروهی، در صورت فوت به هر علت و یا وقوع حوادث گوناگون برای کارکنان، مبلغ سرمایه تعیین شده از طرف بیمه گذار در زمان انعقاد قرارداد و در صدی از آن در زمان وقوع نقص عضو، به وراث آنها پرداخت خواهد شد ... ادامه

 

 

 

مشاوره و استعلام قیمت انواع بیمه نامه های سامان

 

 

 

 

دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE
Read 314 times