شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان کد 5151 - بیمه سامان نمایندگی 1178

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان کد 5151
بیمه باربری

بیمه باربری

 

 
بیمه باربری ترانزیت

در بیمه باربری ترانزیت مبدأ و مقصد خارج از ايران مي باشد، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد. هرگاه كالاي ترانزيت خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته گرديده و گمرك میبایست تضمين دريافتي را تسويه نماید.

 

محاسبه نرخ حق بیمه

نرخ حق بيمه در بيمه‌هاي باربري متناسب با نوع كالا، وسيله حمل، مبدا و مقصد حمل، نوع بسته بندي، نوع پوشش بیمه و كلوز در خواستي بیمه گذار و..... متفاوت مي باشد .

 

 

مراحل لازم جهت پرداخت خسارت

الف ) اعلام وقوع حادثه.

بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از اطلاع از وقوع خسارت بيمه گر را مطلع نمايد.

ب ) بازديد از كالاي خسارت ديده.

ج )- تهيه مدارك لازم جهت بررسی خسارت.

د ) حفظ حقوق بيمه گر در خصوص مورد بیمه اسیب دیده و حق جانشینی جهت بازیافت خسارت.

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

استثنائات در بیمه نامه:

عمد بیمه گذار ، کسری و فرسودگی عادی کالا خسارت ناشی از نامناسب بودن بسته بندی ، بارچینی نامناسب ، عیب ذاتی ، خسارت ناشی از تأخیر حتی اگر تأخیر در اثر وقوع خطر بیمه شده بوجود آمده باشد ، ورشکستگی مالکان ، مدیران یا اجاره کنندگان کشتی ، اعمال عمدی اشخاص ، خسارت ناشی از سلاح هائی که با انرژی اتمی کار میکنند ، عدم قابلیت دریانوردی کشتی جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، تصرف ، ضبط ، توقیف ، مین ، اژدر یا سایر سلاح های جنگی مترو که، اعتصاب تعطیل کار ، بلوا اغتشاشات داخلی و اعمال تروریستی .

 استثنائات بیمه نامه با شرط A:

 استثنائات بیمه نامه با شرط A همانند استثنائات با شرط C,B است با این فرق که در شرایط A « اعمال عمدی اشخاص » جزء استثنائات قرارندارد .


استثنائات بیمه نامه باربری داخلی:

عمد بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان وی ، فساد محموله به دلیل تأخیر در حمل ، جنگ داخلی ، انقلاب قیام ، شورش ، اعتصاب ، توقیف ، ضبط ، مصادره اموال ، واکنش های هسته ای آلودگی مربوط به تشعشعات هسته ای رادیو اکتیو ، حمل مواد منفجره ، حمل فلزات و سنگ های قیمتی و عتیقه جات ، پول و اسناد و اوراق بهادار ، آثار هنری .


استثنائات با شرایط A, B, C

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار.
- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.
- تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
- تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.
- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند.
- عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه.
- نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه.
- جنگ اعتصاب.
هم‌چنين كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

نرخ حق بيمه دربيمه‏ هاي باربري داخلي به ‏عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين آنها به شرح ذيل مي‏باشد:


الف ) براساس تعداد خطرات و نوع خطرات تحت پوشش
بيمه گذار هر چه خطرات بيشتر را تحت پوشش قرار دهد نرخ حق بيمه بيشتر خواهد بود .


ب ) مقدار فاصله بين مبدأ و مقصد
روشن است كه هر چه فاصله مبدأ و مقصد كمتر باشد احتمال اتفاق حادثه و در نهايت خسارت كمتر مي شود .


ج ) نوع محموله از لحاظ آسيب پذيري و خطرناك بودن
هر چه آسيب پذيري كالاها بالاتر شود احتمال خسارت بيشتر مي شود ، مثلاً اگر كالا شكستني باشد مانند شيشه يا تخم مرغ شدت خسارت بيشتر خواهد بود پس منطقي است كه براي اينگونه كالاها حق بيمه بيشتري گرفته شود .


د) مسير حركت و نوع وسيله نقليه
اصولاً در جاده هاي كوهستاني آمار خسارت و حادثه ناشي از پرت شدن وسيله نقليه بيشتر است و در بعضي مسيرها مي‎بايست قسمتي از حمل در مسير دريا انجام شود،كه مخاطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت . اصولاً وسائل نقليه كه در حين حمل با سرعت بالايي حركت نمايند احتمال خطر بيشتري را خواهند داشت ، مثلاً حمل با نيسان به مراتب درمقايسه با حمل با كاميون پر ريسك تر مي باشد.

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

اعتبار اسنادي(Letter Of Credit) :

قراردادی است که به موجب آن بانك گشایش کننده اعتبار متعهد مي‌شود كه به دستور و بحساب خريدار كالا پس از دريافت مدارك معين(اسناد حمل) ، وجه كالا را به حساب بانک پرداخت کننده که نماینده فروشندهمیباشدواریزنمایدوبهاین ترتیب انجام مبادلات و معاملات بین المللی تسهیل می گردد .اعتبار اسنادی را به اختصار LC نیز می گویند .


بارنامه (Bill Of Lading) :

بارنامه اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل ونقل صادر و مشخصات کالا ، نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا ، میزان کرایه حمل ، مشخصات ، تعداد و وزن کالا در آن قید میگردد. بارنامه به منزله قرارداد حمل، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است.


مانيفست (Manifest) :

فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار با يك كاروان از كاميونهايي را مي‌گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند. در فارسي مي‌توان آن را فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است.


پروفرما (Proforma ) :

سند خريدي است كه فروشنده از مبدأ به عنوان پيشنهاد فروش، يا تعيين ارزش و شرايط فروش صادر مي‌كند. پروفورما را پيش فاكتور نيز مي‌گويند.


كالاي متروکه (Abandoned merchandise):

كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و به‌ دلیل گوناگون از جمله بلاصاحب ماندن، بی‌استفاده ماندن و یا از رده خارج شدن ترخيص نشده باشد.


اينكوترمز (Incoterms) :

منظور از "اينكوترمز" مجموعه‌اي از مقررات بين‌المللي براي تفسير اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهاي تجارت خارجی است که توسط اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و به منظور رفع ابهامات ناشي از تفسيرهاي گوناگون از اصطلاحات مشابه در كشورهاي مختلف تهيه وب هنگام میگردد.


Totall  Loss:

خطرات بیمه شده : فقط تلف شدن کامل مورد بیمه در یک مرحله بر اثر آتش سوزی /غرق شدن/ سقوط هواپیما را در بر می گیرد. این بیمه نامه فقط تا رسیدن به مبادی ورودی کشور مقصد اعتبار دارد .


پارتشیپمنت (Partshipment):

یعنی حمل به دفعات به این معنی که کالای مورد بیمه طی چند پارتی از مبداء به مقصد مندرج در بیمه نامه حمل گردد.


ترانسشیپمنت (Transshipment) :

انتقال محموله مورد بیمه از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر


کشتی چارتر (Charter Ship):

کشتی است که به صورت اجاره ای کار می کند. این اجاره می تواند به صورت زمانی یا سفری باشد.

 

 

 

بيمه‌نامه باربري وارداتي

 

كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجي خريداري مي‌گردند ، به صورت خريدهاي براتي، بدون انتقال ارز و يا از طريق اعتبارات اسنادي انجام مي‌گيرند، كه با توجه به قوانين جاري خريد اين نوع بيمه نامه براي وارد كنندگان اجباري مي‌باشد. بيمه نامه مذكور، خطراتي كه كالاهاي خريداري شده توسط وارد كنندگان ايراني از كشورهاي مختلف جهان را تهديد مي‌كنند مورد پوشش قرار مي‌دهد كه اين پوشش از كشور مبداء تا مقصد مي‌باشد

 

 

بيمه‌نامه باربري صادراتي

 

اين بيمه‌نامه كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند و بر اساس شرايط فروش نياز به بيمه‌نامه صادراتي دارند، را تحت پوشش قرار مي‌دهد.


بیمه نامه های باربری ترانزیت:

 

بیمه نامه ای می‌باشند که برای بیمه نمودن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استفاده می‌شود.

 

قرارداد بیمه حمل و نقل ساده ترانزیت را می‌توان به 2 دسته تقسیم‌بندی نمود:

  • عبوری: کالا لزوماً‌ از داخل ایران گذر کند.
  • غیرعبوری: کالا از مرز ایران گذر نکند.

 

 

 

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

بیمه باربری واردات و صادرات:

 

چرا محموله های وارداتی یا صادراتی باید بیمه باشند؟

 

1- محافظت از سرمایه در مقابل اثرات ناشی از مخاطرات محتمل

2- اجرای تعهد در قبال خریدارانی که در قرارداد فی مابین متعهد به بیمه نمودن کالا نموده ایم.

3- یکی از مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانکهای سراسر کشور، بیمه نامه می باشد.

4- بیمه نامه، یکی از مدارک لازم جهت ترخیص کالای وارداتی از گمرکات کشور می باشد.

 

 کلیه بیمه نامه های باربری واردات  و صادرات داری چهار دسته پوشش به شرح ذیل می باشند:

 

 

 

 

مدت بیمه در شرایط C,B,A

شروع بیمه از لحظه بارگیری کالا در مبداء مندرج در بیمه نامه بوده و خاتمه آن به محض تحویل کالا به انبار نهائی و یا:

  • در مورد حمل دریائی ۶۰ روز پس از تخلیه کالا از کشتی
  • در مورد حمل زمینی ۶۰ روز پس از ورود کالا به گمرک مرزی کشور مقصد
  • در مورد حمل هوائی ۳۰ روز پس از نشستن هواپیما در فرودگاه کشور مقصد                                                          

هر کدام که زودتر اتفاق بیافتد بیمه نامه خاتمه می یابد.

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

بیمه باربری داخلی:

 

پوشش این بیمه نامه مربوط به محموله هايي است كه مبداء، مقصد و مسير حمل آنها در محدوده جغرافيائي ايران است.

خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي به دو دسته خطرات اصلی و خطرات اضافی تقسيم مي شوند:


الف) خطرات اصلي

 

- خطر آتش سوزي و حادثه وسيله نقليه

  منظور از حادثه وسيله نقليه، تصادف، تصادف، واژگونی و پرت شدن وسيله نقليه مي باشد.

  (حدود 70% خسارت هاي ايجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشي از خطرات فوق مي باشد)

 

ب) خطرات اضافی

 

در حمل و نقل، خطرات ديگری از جمله خطرات ذیل تهدید کننده محموله می باشد:

- پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه

- برخورد جسم خارجي با مورد بيمه (محموله)

-خسارات ناشي از بارگيري و تخليه

- سرقت كلي محموله


خطرات فوق بنا به درخواست بيمه‏ گذار و موافقت بیمه گر و پس از منظور نمودن اضافه نرخ مربوطه، تحت پوشش بيمه نامه ‏ حمل داخلي درمي آيد.

 

بيمه نامه هاي باربري داخلی را مي توان به چند شكل صادر نمود:


1) بيمه نامه هاي عمومي :

 

در اين قرارداد شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوق و تعهدات طرفين مانند خطرات تحت پوشش و شيوه حمل مشخص شده است و بیمه نامه با يك سرمايه بيمه‏ اي معين و مشخص صادر می گردد و موافقت مي شود كه بیمه نامه شامل حمل‌هاي متعدد باشد.

به همين دليل، قرارداد تا زماني كه سرمايه توافق شده از طريق حمل هاي متعدد به پايان رسد داراي اعتبار مي باشد.

 

يكي از منافع اين نوع قراردادها و بيمه نامه ها در اين است كه براي حمل هاي مختلف نياز به مراجعه بيمه گذار و صدور بيمه نامه از طرف بيمه گر نبوده و باعث كاهش هزينه ها و جلوگيري از اتلاف وقت مي شود.

 

 

2) بيمه نامه با پوشش باز :

 

يكي از محدوديت هایي كه در بيمه نامه های عمومي وجود داشت اين بود كه بيمه گذار در زمان صدور بيمه‌نامه می بایست 100% حق بيمه را پرداخت مي نمود. لذا این مشکل سبب شد که روش بيمه نامه با پوشش باز ارائه شود.

 

در بیمه نامه با پوشش باز با توافقي كه بين بیمه گر و بيمه گذار انجام مي‏شود هر هفته گواهي بيمه از سوي بيمه سامان صادر شده و حق بيمه متناسب با سرمايه هاي حمل شده از سوي بيمه گذار پرداخت مي گردد.

در واقع كليه دفعات حمل كالا تحت پوشش قرار داشته و  چون مدت قرارداد معمولاً يكسال است، مذاكره و توافق مجدد در مورد آن ضروری نمی باشد.

 

 

3) بيمه نامه هاي ساده:

 

بيمه نامه اي است كه براي حمل كالاي معيني صادر مي شود و در آن مشخصات مورد بيمه طبق فرم پيشنهاد باربري در آن قيد مي گردد. لازمه صدور بيمه نامه های ساده حمل و نقل كالا اين است كه شما قبلاً از وضعيت مورد بيمه و چگونگي حمل آن اطلاع داشته و اين اطلاعات را در اختيار ما قرار دهید.

 

مدت و نرخ در بیمه نامه های باربری داخلی

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE
 

مدت در بیمه نامه های داخلی: در مورد حمل داخلی ۸ روز پس از رسیدن کالا به مؤسسه حمل و نقل در مقصد و یا به محض رسیدن کالا به انبار بیمه گذار هر کدام که زودتر اتفاق افتد پوشش بیمه نامه خاتمه می یابد. نرخ حق بيمه دربيمه‏ هاي باربري داخلي: نرخ در این بیمه نامه به ‏عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين آنها به شرح ذيل مي‏باشد: الف ) براساس تعداد خطرات و نوع خطرات تحت پوشش بيمه گذار هر چه خطرات بيشتری را تحت پوشش قرار دهد نرخ حق بيمه بيشتر خواهد بود. ب ) مقدار فاصله بين مبدأ و مقصد روشن است كه هر چه فاصله مبدأ و مقصد كمتر باشد احتمال اتفاق یا حادثه و در نهايت خسارت كمتر مي شود، پس باطبع بیمه نامه نرخ کمتر خواهد داشت. ج ) نوع محموله از لحاظ آسيب پذيري و خطرناك بودن هر چه آسيب پذيري كالاها بالاتر باشد احتمال خسارت بيشتر خواهد بود، مثلاً اگر كالا شكستني باشد مانند شيشه يا تخم مرغ، شدت خسارت بيشتر خواهد بود پس منطقي است كه براي اينگونه كالاها حق بيمه بيشتري تعیین گردد. د) مسير حركت و نوع وسيله نقليه اصولاً در جاده هاي كوهستاني آمار خسارت و حادثه ناشي از پرت شدن وسيله نقليه بيشتر است و در بعضي مسيرها مي‎بايست قسمتي از حمل در مسير دريا انجام شود، كه مخاطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت. اصولاً وسائل نقليه كه در حين حمل با سرعت بالايي حركت می نمایند احتمال خطر بيشتري را خواهند داشت، مثلاً حمل با نيسان به مراتب درمقايسه با حمل با كاميون پر ريسك تر مي باشد. دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 
از بین رفتن و تلف شدن کامل محموله مورد بیمه در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش‌سوزی وسیله حمل کالا به وجود آید.
بیمه نامه های صادره با پوشش Total Loss فقط در مقابل خطرات فوق بیمه می باشند.
 
 

2- كلوز C:

اين كلوز، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 

- آتش‌سوزي يا انفجار

 

- به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور

 

- واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني

 

- تصادف يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب

 

- تخليه كالا در بندر اضطراري

 

- فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي

 

- به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

 

- زيان همگاني و هزينه هاي نجات 

 
- مسئوليت مشترك در تصادف

 

کلوز C با‌عدم تحویل: به ازای پرداخت درصد در نظر گرفته شده برای این مورد، در صورتی‌که کالای بیمه شده بنا به دلایل نامعلوم به دست گیرنده نرسد، بیمه‌ گزار می‌تواند ادعای خسارت کند.

 

کلوز C بدون عدم‌ تحویل: در صورتی ‌که کالای بیمه شده به دست گیرنده نرسد، بیمه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.

 توجه : بيمه نامه با شرايط C فرانشيز ندارد. 

 

 

 

2- كلوز B:


در بيمه با شرط B بيمه گر متعهد جبران كليه خطراتي كه در كلوز C تحت پوشش است بانضمام خسارات ناشي از خطرات بشرح زير خواهد بود:

 


- زلزله،آتشفشان يا صاعقه 


- ورود آب دريا،درياچه يارودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا و كانتينر 


- آسيب وارده به كالا در نتيجه تخليه و بارگيري 


- به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي 

- خطرات عدم تحويل، دزدي، دله دزدي، سائيدگي، زنگزدگي، نشست، شكست، لبپريدگي، كجشدن، خراشيدگي و ضربه ديدگي وخسارت ناشي از چنگك، ريزش، كسري نيز تحت پوشش می باشند.

- خسارت ناشي از كالاي مجاور هم‌چنين، خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.

توجه : فرانشيز براي خطراتي كه در پوشش شرايط B اضافه گرديده است تنها به ميزان 3% ارزش هر بسته خسارت ديده منظور مي گردد.

 3- كلوز A:


بيمه‌نامه‌هاي باربري تحت اين كلوز داراي كامل‌ترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به استثناي مخاطرات ناشي از اقدامات عمدي بيمه‌گذار يا سوء نيت وي، كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

 

توجه : بيمه نامه با شرايط A فرانشيز ندارد.

بیمه باربری:
 
حمل و نقل كالا يكي از اجزاي لاينفك هر فعاليت تجاري، بازرگاني يا توليدي مي‌باشد. و آنچه بیش از همه مورد توجه و دغدغه فعالان اقتصادی است، امنیت خاطر ایشان از حفظ سرمایه ای است که گاه هزاران کیلومتر در معرض انواع خطرات می باشد. آنچه در اين ميان شايان توجه خواهد بود آن است كه حادثه هيچ گاه خبر نمي‌كند و با وجود پيشرفت‌هاي گسترده دانش و فناوري و توسعه زيرساختهاي حمل و نقل، همواره احتمال بروز مخاطرات براي محموله هاي شما وجود دارد.
 
"آن چه آرامش را در لحظه‌هاي بروز خطر براي شما به ارمغان مي‌آورد، برخورداري از يك بيمه باربري با پوشش‌هاي مناسب مي‌باشد."

 

 

 

تاریخچه بیمه های باربری

اصطلاحات بیمه باربری

 

انواع بیمه باربری:

- بیمه باربری داخلی

- بیمه باربری واردات و صادرات

- بیمه باربری ترانزیت

 

 

 

 

 دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE

 

آدرس: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه 12(شهید علی اکبر)، پلاک 20 واحد 401

کدپستی: 1998613443

تلفن: 22144025

فکس: 22381866

ایمیل: