اگر سوالات پرسشنامه عمر را عمداً یا سهواً اشتباه جواب داده باشید چه اتفاقی می افتد؟

بیمه گذار و بیمه شده موظف هستند کلیه اطلاعات درخواستی در پرسشنامه را در کمال حسن نیت به بیمه گر اطلاع دهند. هرگاه سوابق جسمی و روحی بیمه شده با معاینه پزشکی به عمل آمده قابل تشخیص نباشد و پزشک ناچار به اظهارات بیمه شده قناعت کرده باشد و سپس معلوم گردد اظهارات بیمه شده و یا بیمه گذار به طور عمد یا سهو مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالب موثر خودداری شده است بیمه گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از طرق زیر عمل نماید:

 

الف) در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد امام موضوع کشف شده به درجه ای نباشد که اگر بیمه گر در ابتدای عقد بیمه هم از آن مطلع بود، از صدر بیمه نامه منصرف میشد، در این صورت بیمه گر حق دارد یا بیمه نامه را فسخ نماید و یا در صورت رضایت بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی مناسب آن را ادامه دهد. در صورت فسخ بیمه نامه حق بیمه های دریافت شده پس از کسر هزینه های مربوطه و حق بیمه خطر فوت تا پایان سال بیمه ای به بیمه گذار مسترد می گردد. در این حالت چنانچه بیمه گر بعد از وقوع خطر به اطهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات او به نسبت ما به التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد.

 

ب) چنانچه اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که اگر بیمه گر در موقع عقد بیمه نامه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمی کرد، بیمه نامه باطل و طبق جدول بیمه عمر ضمیمه صرفاً ارزش بازخرید بیمه نامه به او مسترد خواهد شد.

 

ج) در صورتی که بعد از صدور بیمه نامه تغییری در شرایط شغلی و یا محیطی بیمه شده / بیمه گذار ایجاد گردد بیمه گذار موظف است که آن را کتباً به شرکت بیمه اعلام نموده و بیمه گر را از شرایط خود مطلع سازد. بدیهی است در صورت عدم اطلاع به بیمه گر، مصداق عدم حسن نیت واقع خواهد شد و بر اساس بند الف ماده مربوطه عمل خواهد شد.

Read 1467 times

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان نماینده حقوقی شرکت بیمه سامان

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان در سال 1393 از ادغام دو نمایندگی حقیقی و توسط تعدادی جوان با تجربه در صنعت بیمه و دارای تحصیلات عالی مرتبط و با مجوز رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه سامان متولد شد.
رویکرد شرکت، ارائه خدمات بیمه با روشی نوآورانه و به گونه ای است که علاوه بر اشائه استفاده از محصولات بیمه ای متناسب با نیاز و خواسته افراد حقیقی و حقوقی، همیشه و در همه حال با در نظر داشتن پایان کار و زمان استفاده از پوشش های بیمه نامه، مشاوره ای موثر و کارآمد را به بیمه گذاران خود ارائه نماید.

انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان: بیمه عمر و سرمایه گذاری (بیمه زندگی و بازنشستگی)، بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه)، بیمه آتش سوزی و زلزله، بیمه مسافرتی، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه تکمیلی درمان و بیمه حوادث

عضویت در خبرنامه!

محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان به اتکای شرکت مونیخ ری آلمان:

برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران شرکت بیمه سامان موفق به عقد قرارداد اتکایی با شرکت مونیخ ری در حوزه بیمه های زندگی شد. در حال حاضر شرکت بیمه سامان تنها شرکت بیمه ایرانی دارای قرارداد در حوزه بیمه های زندگی با یک شرکت بیمه اتکایی بین المللی می باشد.