تغییرات بیمه عمر

الحاقیه تغییرات: بیمه گذار می تواند در سر رسید سال بیمه ای خود با ارائه درخواست کتبی و با شرط پرداخت کامل اقساط سال گذشته و عدم پرداخت اقساط سال جاری اقدام به تغییرات در شرایط بیمه نامه نماید.

 

1) پوششهای تکمیلی:

شما می توانید در ابتدای هر سال بیمه ای درخواست حذف یا اضافه نمودن پوشش های تکمیلی را در بیمه نامه خود بدهید. توجه داشته باشید که اضافه نمودن پوشش های تکمیلی با درخواست بیمه گذار و پس از بررسی و تائید بیمه گر امکان پذیر است. لیکن حذف پوشش های تکمیلی با درخواست بیمه گذار و پس از بررسی و تائید بیمه گر امکان پذیر است. لیکن حذف پوشش های تکمیلی صرفاً با درخواست بیمه گذار قابل انجام خواهد بود.

 

2) نرخ تعدیل سرمایه فوت و حق بیمه:

هرگونه تغییر در نرخ تعدیل سرمایه فوت و حق بیمه در ابتدای هر سال بیمه ای اعمال می گردد. افزایش نرخ تعدیل سرمایه فوت نیاز به تائید بیمه گر دارد. کاهش یا عدم اجرای نرخ تعدیل سرمایه فوت نیاز به تائید بیمه گر نداشته و صرفاً با درخواست کتبی بیمه گذار قابل اجرا می باشد.

 

3) حق بیمه:

با توجه به توان مالی بیمه گذار و افزایش یا کاهش قدرت مالی وی، امکان افزایش و کاهش حق بیمه وجود دارد. البته باید توجه نمود که حق بیمه نباید از یک برابر سرمایه فوت در هر سال بیمه ای بیشتر گردد. در ضمن تغییر در حق بیمه فقط در سر رسید سال بیمه ای امکان پذیر است.

 

4) سرمایه فوت:

در مدت مقرر تغییرات، شما می توانید درخواست تغییر سرمایه فوت را ارائه دهید. در ابتدای سال بیمه ای کاهش یا افزایش سرمایه فوت امکان پذیر می باشد. افزایش سرمایه فوت با تائید بیمه گر و انجام آزمایشات پزشکی قابل اجرا است. سرمایه فوت در هیچ سال بیمه ای نباید از حق بیمه آن سال کمتر بوده و یا از 40 برابر حق بیمه بیشتر گردد.

 

5) روش پرداخت حق بیمه:

تغییر روش پرداخت حق بیمه در سررسیدهای سال بیمه ای امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است، این تغییر صرفاً با درخواست کتبی بیمه گذار قابل اجرا می باشد.

 

6) اشتباهات در صدور بیمه نامه:

با درخواست کتبی بیمه گذار، طی مدت یک ماه از تاریخ صدور بیمه نامه و اوراق الحاقی، در صورت وجود هر گونه ایراد از قبیل: نام و نام خانوادگی بیمه شده و بیمه گذار، استفاده کنندگان، تاریخ تولد و ... بیمه نامه توسط بیمه گر قابل اصلاح است.

 

7) استفاده کنندگان:

در هر زمان با درخواست کتبی بیمه گذار و تائید بیمه شده قابل تغییر می باشد.

 

تغییر مدت بیمه نامه: بیمه گذار می تواند پس از اتمام قرارداد خود، در صورت بررسی و تایید بیمه گر و با رعایت موارد مندرج در شرایط عمومی مدت بیمه نامه را افزایش دهد.

 

تغییر بیمه گذار: بیمه گذار می تواند با ارائه درخواست کتبی پس از تائید بیمه گر و با رعایت موارد مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه را به شخص دیگری واگذار نماید.

 

توجه: چنانچه شما تمایل به اضافه نمودن پوشش های تکمیلی، افزایش سرمایه بیمه عمر یا افزایش نرخ تعدیل سرمایه فوت را داشته باشید موافقت و تائید شرکت بیمه سامان بدین منظور افزایش نرخ تعدیل سرمایه فوت را داشته باشید موافقت و تائید شرکت بیمه سامان بدین منظور ضروری است. ولیکن چنانچه مایل به حذف برخی و یا تمامی پوشش ها یا کاهش سرمایه بیمه عمر باشید، صرف دریافت تقاضای کتبی از بیمه گذار کفایت می نماید لیکن انجام هر گونه تغییراتی به جز تغییر بیمه گذار و تغییر ذینفعان بیمه نامه، فقط در سررسیدهای سال بیمه ای بیمه نامه امکان پذیر می باشد و به درخواست وی خارج از این بازه زمانی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

Read 4454 times

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان نماینده حقوقی شرکت بیمه سامان

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان در سال 1393 از ادغام دو نمایندگی حقیقی و توسط تعدادی جوان با تجربه در صنعت بیمه و دارای تحصیلات عالی مرتبط و با مجوز رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه سامان متولد شد.
رویکرد شرکت، ارائه خدمات بیمه با روشی نوآورانه و به گونه ای است که علاوه بر اشائه استفاده از محصولات بیمه ای متناسب با نیاز و خواسته افراد حقیقی و حقوقی، همیشه و در همه حال با در نظر داشتن پایان کار و زمان استفاده از پوشش های بیمه نامه، مشاوره ای موثر و کارآمد را به بیمه گذاران خود ارائه نماید.

انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان: بیمه عمر و سرمایه گذاری (بیمه زندگی و بازنشستگی)، بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه)، بیمه آتش سوزی و زلزله، بیمه مسافرتی، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه تکمیلی درمان و بیمه حوادث

عضویت در خبرنامه!

محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان به اتکای شرکت مونیخ ری آلمان:

برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران شرکت بیمه سامان موفق به عقد قرارداد اتکایی با شرکت مونیخ ری در حوزه بیمه های زندگی شد. در حال حاضر شرکت بیمه سامان تنها شرکت بیمه ایرانی دارای قرارداد در حوزه بیمه های زندگی با یک شرکت بیمه اتکایی بین المللی می باشد.